Exclusieve titel

Nadat is voldaan aan de toelatingseisen, kunt u zich bij het NIO aanmelden voor de NIO-erkenning en registratie.

Het NIO verstrekt een exclusieve titel, te weten: Register-onderhandelaar RO. Hieraan zijn inschrijvingsvoorwaarden verbonden ter bescherming van de kwaliteit van het register.

Titelbescherming

Deze exclusieve titel wordt beschermd door deponering bij het Benelux Merken Bureau.

“Mocht om welke reden dan ook op enig moment geen merkrechtelijke bescherming (meer) rusten op de titel Register-onderhandelaar RO, dan draagt het NIO zorg voor een andere benaming die exclusieve merkrechtelijke titelbescherming oplevert.”

 

Waarom NIO-erkenning en registratie?

De NIO-erkenning en registratie is gebaseerd op een afgeronde kwaliteitsopleiding.